Vi jämför hyra bilpriserna från 1 200 agenser i 30 000 destinationer
Hyrbil Rome Prenestina
Hämta
V. Stazione Prenestina 8, Rome, 00177 (Italien)
Lämna
Hemland
Ålder
Våra Priser Inkluderar
Inga Kreditkort-Avgifter
Inga Dolda Avgifter
Tredjepartsförsäkring
Haverihjälpavgift
Fantastiska Priser Garanterat
Kilometeravgift
Kollisionsförsäkring
Stöldförsäkring

Hyrbil Rome Prenestina

Samling Adress

V. Stazione Prenestina 8, Rome, 00177

Närliggande destinationer
» Rom Centralstation (3,5 km)
Car Return: Via Giolitti 267, Via Giolitti, 34, Roma, 00185
» Rom Via Tiburtina (5,2 km)
Roma, 00156
Circonv Gianicolense 53, Roma, 00152
» Rom Via Aurelia (10,3 km)
Via Baldo Degli Ubaldi 116, Rome, 00167
Via Laurentina 665 C, Rome, 00144
Via Appia Km 13, Roma, 00040
» Monterotondo (18,3 km)
Via Salaria Km21.500, Roma Monterotondo, 00138
» Pomezia (24,3 km)
Pomezia, 00040, Lazio
Follow Us
fb tweeter google+ fb
Daddy Car Hire, Advantage Business Centre, 132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE