Vi jämför hyra bilpriserna från 1 200 agenser i 30 000 destinationer
Hyrbil Cambridge Charles Hotel Harvard Square
Hämta
1 Bennett Street, Cambridge, 02138, Ma, Massachusetts (USA)
Lämna
Hemland
Ålder
Våra Priser Inkluderar
Inga Kreditkort-Avgifter
Inga Dolda Avgifter
Tredjepartsförsäkring
Haverihjälpavgift
Fantastiska Priser Garanterat
Kilometeravgift
Kollisionsförsäkring
Stöldförsäkring

Hyrbil Cambridge Charles Hotel Harvard Square

Samling Adress

1 Bennett Street, Cambridge, 02138, Ma, Massachusetts

Närliggande destinationer
» Cambridge (0,9 km)
110 Mt Auburn Street, Harvard Square Hotel, Cambridge, 02138, Ma, Massachusetts
25 River Street, Cambridge, 02139 3321, Ma, Massachusetts
26 New St (fresh Pond), Cambridge, 02138 1223, Ma, Massachusetts
» Boston (5,3 km)
1 Congress St, Boston, 02114, Ma, Massachusetts
» Chelsea (7,7 km)
324 Marginal St, Chelsea, 02150 3500, Ma, Massachusetts
» Boston Flygplats (8,3 km)
15 Transportation Way, East Boston, 02128, Ma, Massachusetts
79 Freeport St # 83, Dorchester, 02122 2831, Ma, Massachusetts
» Dorchester (11,1 km)
1022 William T Morrissey Blvd., Dorchester, 02122 3121, Ma, Massachusetts
Follow Us
fb tweeter google+ fb
Daddy Car Hire, Advantage Business Centre, 132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE